forbot
Việt Nam
Phu An Food, Ltd - Company in Khánh Hòa , Việt Nam - Allbiz
Việt
  Phu An Food, Ltd - Company in Khánh Hòa , Việt Nam - Allbiz
  Ngoại tệ VND
  Phu An Food, Ltd - Company in Khánh Hòa , Việt Nam - Allbiz

  Phu An Food, Ltd, Khánh Hòa Nhà sản xuất

  quay trở về danh mục
  Phu An Food, Ltd, Khánh Hòa
  Thêm vào mục tuyển chọnChia xẻ với
  viết thư
  Сompany address: Khánh Hòa , Việt Nam
  Lien Xa Street, Cam Thanh Bac Commune, Cam Lam District,
  yêu cầu gọi lại

  Company website: https://2476-vn.all.biz

  Về doanh nghiệp Phu An Food, Ltd

  Phu AN Company is the food Spring roll rice paper (galettes de riz) Manufacturer and Exporter in Vietnam. Our products are made by traditional methods and with modern machines for making sanitary safety food products. Our products are exported to Korea, Thailand, Canada, USA
  khác
  Hàng hóa1

  Popular products and services Phu An Food, Ltd

  Hàng hóa 1Allbiz

  Những chủng loại của người bán Phu An Food, Ltd

  1Thực phẩm, các thành phần thực phẩm

  Compare0
  ClearMục đã chọn: 0